Fr o m 1/9 har vi lågsäsongspris på våra banor. 

Alla tider/Alla dagar – 200 kr/tim. Välkomna!